Štúdium

1988 – 1994 VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo (prof. Juraj Meliš)

1992 absolvoval študijný pobyt na Staatlichen Akademie der Bildender Kunste v Karlsruhe u prof. Horsta Antesa

1995 mu bola udelená Cena Martina Benku

2000 získal cenu Slovenského olympijského výboru

2010 obdržal cenu rektora PU v Prešove

 

Jaroslav Drotár sa vo svojej tvorbe venuje monumentálnej i komornej soche, plastike, objektu, grafike, fotografii a realizáciám pre verejný a sakrálny priestor. Jaroslav Drotár žije a tvorí v Humennom, jeho tvorba je zastúpená v zbierkach doma i v zahraničí. Drotárove objekty v sebe spájajú organickú formu s geometrickou vnútornou štruktúrou, jeho definovanie a vnímanie sochárskeho objektu ako organického tvora, alebo schránky rozvíja vnímanie rôznorodosti života v celej jeho šírke. Odkrývajú umelcovu fascináciu svetlom, prírodnými formami a zákonitosťami, pričom na umelecké stvárnenie svojich vízií využíva nielen  klasické sochárske materiály, ale často aj autorské a inovatívne kombinácie materiálov a postupov.  Elementárny industriálny materiál – oceľový,bronzový alebo antikorový drôt priviedol k novému vnímaniu sochárskeho objektu.

Diela

Vták detail 2
Vták detail 1
Vták
Rituálna pozícia 1
Rituálna pozícia 2
Detail IV
Detail III
Detail II
Detail
Posol
Dotyky IIII.
Dotyky III.
Dotyky II.
Dotyky